Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki arrow Objazdowy dom kultury na placach zabaw ( Wawer)
Objazdowy dom kultury na placach zabaw ( Wawer)
Objazdowy dom kultury na placach zabaw ( Wawer)

W letnio - jesienne niedziele na placach zabaw przy ul. Frenkla w Falenicy
i przy ul. Starego Doktora w Marysinie Wawerskim prowadzimy warsztaty
twórcze dla dzieci.

Nabliższe warsztaty :

5 października 2008 r. - " Barwy jesieni "- plenerowe warsztaty barwami:
mieszanie piasku z barwnikami i rozpuszczonymi farbami, tworzenie
własnych instalacji przestrzennych.

Warsztaty na placu zabaw przy ul. Frenkla trwają w godzinachn :
12.00 - 14.00.

Warsztaty na placu zabaw przy ul. Starego Doktora  trwają w godzinach :
15.00 - 17.00.

Zapraszamy wszystkie dzieci, z Wawra i nie tylko.

Program dotowany przez Urząd m.st. Warszawy, Wydział Kultury dla
Dzielnicy Wawer.