Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki
Areszt Śledczy Warszawa - Grochów

Dnia 16.11.2011r. Fundacja "Dom Kultury" zawarła umowę
z Aresztem Śledczym w Warszawie - Grochowie dotyczącą
współpracy w przygotowaniu osob pozbawionych wolności
do życia po zwolnieniu z aresztu śledczego.

Tematyka prowadzonych zajęć przez Fundację "Dom Kultury"
obejmie obszary :
  • kulturę, tradycję, sztukę, wielokulturowość, religię,
  • zdrowy i aktywny styl życia.

W związku ze "Światowym Dniem Tolerancji" w dniu 16.11.2011 r.
odbyła się pogadanka, którą prowadziła Ela Wrona prezeska
Fundacji "Dom Kultury" na temat tolerancji.


Areszt Śledczy w Warszawie na Grochowie