Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki
Zaproszenie do wielokulturowości 2
Przyjaźń - tak. Niechęć - nie

Warszawa wciąż bardziej i bardziej staje się miastem wielokulturowym.  Jednak dla wielu warszawiaków ludzie z innych światów kulturowych są postrzegani  jako obcy, „niewarszawscy", dziwni. 

Nasza Fundacja kolejny raz organizuje warsztaty w szkołach Dzielnicy Włochy 
„Zaproszenie do wielokulturowości 2". 

Wezmą w nich udział uczniowie szkół podstawowych nr 66 i 88, do których uczęszczają obcokrajowcy. Etniczna mapa Warszawy staje się coraz bardziej kolorowa. Coraz więcej na niej mniejszości etnicznych i religijnych. Ich przedstawicieli spotykamy w restauracjach, urzędach, sklepach. Czasami ich odmienność rzuca się w oczy, jak w przypadku Romów, innym razem nie wyróżniają się w ogóle, tak jak Ormianie czy Ukraińcy i dopiero przy okazji świąt religijnych ujawniają się różnice. Pół biedy,  jeżeli odmienność tylko zadziwia, gorzej gdy drażni i jest źródłem niechęci czy wręcz agresji. Wywołana w ten sposób obustronna niechęć rodzi konflikty. 

Dlatego Objazdowy Dom Kultury proponuje warsztaty o charakterze edukacji artystycznej i multikulturowej.  Cel: wprowadzić najmłodszych mieszkańców stolicy w krąg wielokulturowości. Chcemy tego dokonać poprzez wspólną, twórczą zabawę prowadzoną w szkole w czasie lekcji. W ten sposób uczniowie będą poznawać kulturę, zwyczaje i historie krajów ich koleżanek i kolegów z odmiennych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych. Chcemy bowiem przełamać niechęć biorącą się z niewiedzy i kształtować otwarte postawy tolerancji. Przy okazji dzieciaki poznają różnorodne techniki artystyczne i pogłębią przyjaźnie. 

Według wcześniejszych doświadczeń, które wynieśliśmy z organizacji podobnych akcji w szkołach, zakładamy, że w naszych zajęciach rotacyjnie weźmie udział minimum 150 dzieci, po 25 w każdych warsztatach. W tej edycji nasze zajęcia obejmują warsztaty ormiańskie, romskie i ukraińskie. Skierowane są do uczniów z klas III - IV.  Przeprowadzimy sześć lekcji multikulturowych,  po trzy w każdej ze szkół. 

Warto przypomnieć, że cykl takich warsztatów odbył się w październiku ubiegłego roku w szkołach podstawowych na terenie Białołęki i Targówka. Lekcje te cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dzieci miały mnóstwo pytań i okazywały wielkie zainteresowanie tematyką. 

Tegoroczną edycję rozpoczynamy 23 marca. Zajęcia poprowadzą przedstawiciele mniejszości kulturowych i etnicznych, dobrze mówiący po polsku i mający doświadczenie z pracy z dziećmi. Zajęcia mają mieć dynamiczny i interaktywny charakter. Składa się na nie część teoretyczna  ilustrowana prezentacją multimedialną, ukazującą egzotykę omawianego  kraju. Potem są warsztaty:  dzieci wykonają prace plastyczne lub będę uczyć się śpiewu i tańca tradycyjnego. 

Warsztaty romskie poprowadzi Agnieszka Caban popularyzatorka kultury romskiej. Dzieci poznają historię i kulturę polskich Romów i język Romani. Będą też uczestniczyć w zabawach romskich dzieci ze śpiewem i tańcem, przebrani w tradycyjne stroje. 

Warsztaty ormiańskie nawiązywać będą do opowieści biblijnej o potopie i górze Ararat. Uczestnicy poznają historię i kulturę Armenii i nauczą się alfabetu. Poprowadzi je Margarita Jeremian Woźniakowska, animatorka warsztatów kulturowych, lektorka języka ormiańskiego na Unwiersytecie Warszawskim i nauczycielka w szkółkach ormiańskich.   

Warsztaty ukraińskie.  Spotkanie z kulturą naszych sąsiadów rozpocznie się od wprowadzenia dzieci w historię Ukrainy, ze wskazaniem na polsko-ukraińskie powiązania. Dzieci nauczą się śpiewać po ukraińsku i wezmą udział w grach językowych.  A tego wszystkiego nauczy ich Tania Rodnienkowa, socjolożka popularyzatorka kultury ukraińskiej w Polsce z Fundacji „Nasz wybór".    


  
Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu m. st. Warszawy - Dzielnica Włochy.      


Terminy
23 marca - kultura ukraińska
20 kwiecień - kultura ormiańska
9 maja - kultura romska