Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki arrow S±siedzi, czyli...
S±siedzi, czyli multikulturowa sobota
Sobota, 25 paĽdziernika wypełniona była wydarzeniami mulitikulturowymi z udziałem przedstawicieli głównie mniejszo¶ci romskiej i żydowskiej, a także polskich Indian i społeczno¶ci azjatyckiej. Program skierowany przede wszystkim do młodzieży, ale także do rodzin, czyli dzieci i dorosłych. Do odbiorców dostosowana jest forma wydarzeń. Młodzież oferujemy twórczy clubbing i tzw. partyworking, czyli pracę edukacyjn± prowadzon± na imprezach klubowych, a dorosłym i dzieciom oryginalne warsztaty twórcze. Program urz±dzili¶my w Centralnym Domu Qultury, alternatywnym młodzieżowym klubie muzycznym przy ul. Burakowskiej 12, słyn±cym z imprez na dobrym poziomie, propaguj±cym życie bez przemocy i tolerancję.


Sobota, 25 paĽdziernika

12.00 - romskie i żydowskie rodzinne warsztaty dla dzieci: Bahtałe Roma i Spotkanie z Esterk±
16.00 - halloween, czyli spotkanie z duchami
19.00 - zupa taboru, czyli integracyjne gotowanie zupy cygańskiej
20.00 - warsztaty taneczne Rekudej Am
21.00 - Jidisz DiscoWydarzenia

Zupa taboru - otwarcie imprezy wieczornej przy kwietnej kuchni na chodniku, gdzie gotowana była na żywo integracyjna cygańska zupa typu gulasz. Kucharz opowiadaj±c o romskiej tradycyjnej kuchni dorzucał do wielkiego kotła poszczególne składniki, przedstawiaj±c różne przypowie¶ci. Gotow± zup± częstowani byli wszyscy uczestnicy. Głodni bardzo.

Bahtałe Roma - gry i zabawy cygańskie dla dzieci poprowadzone zostały przez Krystynę Markowsk± ze Stowarzyszenia Kobiet Romskich, osnute wokół romskich podań i legend, a także tradycji i ¶wi±t. Każda zabawa była pretekstem do przekazania informacji o Romach i ich kulturze. Dzieci poznały historię polskich Romów, ich zwyczaje, podania i zabawy. Uczyły się wykonywać zabawki z chusty, nosidełka dla lalek. Zabawy wykorzystywały materiały plastyczne, w tym tkaniny i muzykę romsk±.

Dybuk i inni

Dzieci poznały podanie o dybuku i duchach żydowskich. Nauczyły się grać w drejdla. Wysłuchały opowiadań Singera i wykonały do nich ilustracje. Poznały mroż±c± krew w żyłach opowie¶ć o Golemie. Uczestniczyły potem w zabawach „około-Golemowych". W drugiej czę¶ci, w rytm tradycyjnych żydowskich piosenek oraz muzyki jidisz, dzieci tańczyły, bawiły się i odgrywały sceny z usłyszanej historii.


Rekudej Am

Warsztaty tańca rekudej am - tanieca, który jest symbolem, powstałym w nowym państwie Izrael, poł±czeniem wielu tradycji żydowskich tańców z całego ¶wiata.


Żydowski projekt muzyczny „Jidisz Disco"

Multikulturowa impreza muzyczno-taneczna urz±dzana po zakończeniu Szabatu. Jidisz Disco jest klasyczn± dyskotek±, której program muzyczny składa się z hitów muzyki żydowskiej w oryginalnych i nowych aranżacjach oraz nowej muzyki izraelskiej klubowej.

Podczas dyskoteki urz±dzamy akcje, happeningi, które uczestnikom niezwi±zanym z żydostwem maj± przybliżyć tę kulturę.

W programie imprezy muzyka klezmerska z różnych stron Europy, nowoczesna muzyczna twórczo¶ć amerykańska w języku jidisz, żydowskie przedwojenne szlagiery we współcze¶nie przemiksowanych wersjach z lat 60-tych. Również współczesna muzyka taneczna z Izraela. Podczas imprezy nauka tańca izraelskiego.


Halloween, czyli spotkanie z duchami


Celem imprazy jest zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycjami towarzysz±cymi ¶mierci i koncepcjami życia pozagrobowego oraz obcowania duchów zmarłych w różnych tradycjach. Oswojenie ich ze zjawiskiem ¶mierci, w tym ¶mierci najbliższych. Oswojenie lęku przed ¶mierci± przez zwrócenie uwagi na różne spojrzenia na to wpisane w ludzki los wydarzenie. Otwarcie dzieci na metafizykę, duchowo¶ć, zapoznanie ich z nowymi ideami zawartymi w różnych kulturach, poznanie tych kultur. Terapia zabaw±: rozmowa o bolesnych sprawach w formie zabawy edukacyjnej. Otwarcie na multikulturowo¶ć, różnice, które nie dziel±, tylko ł±cz±, ubogacaj±c nawzajem osoby.

Na chwilę przed dniem Wszystkich ¦więtych urz±dzili¶my warsztatów twórczo-duchowych o charakterze multikulturowym. Warsztaty przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych z klas IV - VI oraz gimnazjalistów.

Przedstawiciele czterech mniejszo¶ci kulturowych opowiedzieli o życiu pozagrobowym i „¦więtych obcowaniu" w ich kulturze i religii. Dla zilustrowania opowie¶ci posługiwali się prezentacjami multimedialnymi i różnego rodzaju rekwizytami, tak aby opowie¶ć nabrała bogatego, fascynuj±cego charakteru. Dzieci poznały też pie¶ni - modlitwy za zmarłych w różnych językach. W przedstawianych eschatologiach podkre¶lane były pełne nadziei, radosne aspekty, by nie wzbudzić w dzieciach przerażenia ¶mierci±, a raczej przedstawiać j± jako konsekwencję życia, pełn± nadziei, maj±c± sens w aspekcie życia rodzinnego i miło¶ci ludzkiej. Znalazło się też dużo miejsca na opowie¶ci o duchach, zjawach i dybukach.

W drugiej czę¶ci zajęć następuje przej¶cie do znacznie weselszej tematyki. Pojawiaj± się lampiony z dyni i dzieci przygotowuj± maski halloweenowe pod okiem artystów plastyków. Podczas zajęć w tle leci muzyka mechaniczna, dostosowana do charakteru poszczególnych warsztatów i ilustruj±ca prezentacja multimedialna.
Stanowiska: żydowskie, romskie, indiańskie, tybetańskie, maskowe.

S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota
S±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobotaS±siedzi, czyli multikulturowa sobota