Szukaj na stronie

Biuro Królewny Piki
Zaproszenie do wielokulturowości
Zaproszenie do wielokulturowości

W Warszawie mieszka wiele osób z mniejszości kulturowych, a także etnicznych
i religijnych.Na codzień spotyka się te osoby w urzędach, szkołach, sklepach.
Czasami ich odmienność rzuca się w oczy, jak w przypadku Afrykańczyków
czy Czeczenów, innym razem nie wyróżniają się w ogóle, tak jak Żydzi i
dopiero przy okazji świąt religijnych różnica ujawnia się.Nieznajomość kultury
tych ludzi sprawia, że ich odmienne zachowanie, sposób ubierania się, czy
tradycje żywieniowe zadziwiają, niepokoją, a nawet drażnią, co prowadzi
do powstania w efekcie obustronnej niechęci. Głównym celem naszego
projektu jest umożliwienie młodzieży -uczniom szkół podstawowych
poznania kultury, zwyczajów, historii krajów ich koleżanek i kolegów
z odmiennych kręgów kulturowych, religijnych i etnicznych. W ten sposób
chcemy przełamać niechęć biorącą się z niewiedzy i kształtować
otwarte postawy tolerancji.

W tym celu zorganizowaliśmy specjalne lekcje w szkołach podstawowych
w Dzielnicy Włochy, zamieszkanej w dużym stopniu przez cudzoziemców.
Lekcje zatytułowane są :" Zaproszenie do wielokulturowości"  i mają na celu
przybliżenie dzieciom i młodzieży kultur innych narodów, których przedstawiciele
mieszkają w Warszawie. Nasze lekcje obejmują warsztaty żydowskie, afrykańskie i 
czeczeńskie, w tym przedstawienie sytuacji uchodźctwa i ucieczki z kraju, w którym 
toczy się wojna lub zagrożone są prawa człowieka. Podstawowym celem naszego
projektu jest zapobieganie napięciom między uczniami różnej narodowości.
Ignorancja i niewiedza są często przyczynami odrzucenia i negowania "obcych",
co może prowadzić do konfliktów i alienacji.


Lekcja nasza pozwoli uczniom poznać inną kulturę, zrozumieć 
odmienność i specyfikę przedstawicieli innego narodu.Dzieci 
czeczeńskie, które chodzą do polskich szkół są bardzo często 
zamknięte w sobie, niechętnie opowiadają o swoim pochodzeniu
i swojej kulturze, gdyż boją się, że mogą zostać niezrozumiane,
wyśmiane czy obrażone. Podobny los spotyka dzieci Afrykańczyków
i Żydów. Nasze lekcje w profesionalny, przystępny dla dzieci i młodzieży 
sposób przybliżają kulturę czeczeńską, afrykańską i żydowską. 
Zajęcia są prowadzone przez przedstawicieli mniejszości kulturowych
i etniczych, dobrze mówiących po polsku i mający doświadczenie 
w pracy z dziećmi :

- Marina Hulia, specjalistka ds. czeczeńskich, doświadczona animatorka i pedagog. 
Towarzyszy jej dwójka dzieci ( chłopiec i dziewczynka), które w strojach narodowych
przedstawiają tańce czeczeńskie.
- Adil Abdel Aati, Sudańczyk, pedagog i populyzator kultury afrykańskiej
- Malka Kafka, artystka i animatorka, właścicielka koszernych restauracji.
 
Lekcje mają dynamiczny, różnorodny i interaktywny charakter.
Do zagadnień wprowadza wstęp teoretyczny, ilustrowany prezentacją
multimedialną. Zdjęcia te doskonale ukazują egzotykę omawianych
krajów, innośc zachowań i tradycji jego mieszkańców. W następnej części
lekcji następują warsztaty : dzieci wykonują przestrzenne prace plastyczne,
słuchają gry na bębnach lub uczą się tradycyjnych tańców kaukaskich.
W ostatniej części lekcji jest czas na odpowiedzi na pytania,
których jak nauczyło nas doświadczenie ze zorganizowanych
już lekcji jest bardzo dużo.

Warsztaty prowadzone są w :
- Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. J. Chrościckiego
- Szkoła Podstawowa nr 88 im. G. Narutowicza

Projekt współfinansowany z Urzędu m.st. Warszawy.